Nasz zespół

Nasz zespół bierze udział w różnych projektach w całej Europie, począwszy od etapu aplikacji, poprzez realizację projektów, zarządzanie i końcowe raportowanie projektów, a także pomyślne zakończenie.

Zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny transportu, zarządzania projektami, zagadnień regulacyjnych i politycznych oraz rozwoju biznesu.

Preferujemy interdyscyplinarne podejście i zawsze postępujemy w ścisłej współpracy z naszymi klientami.

Frédéric Maas

Frédéric Maas

Frédéric studiował europejskie zarządzanie i ekonomię we Francji, Szwajcarii i Kanadzie. Ponadto jest tłumaczem ustnym i przysięgłym, a także doradcą biznesowym (European Business School). Dzięki swojej wiedzy z dziedziny biznesu i transportu, Frédéric wsparł koordynację 9 projektów TEN-T i CEF, dwóch projektów badawczych w dziedzinie badań i 4 projekty EFS.

Marc Binzenhöfer

Marc Binzenhöfer

Marc uzyskał stopień nauk politycznych na Europejskim Uniwersytecie Viadrina, we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech, na granicy z Polską.

Po pierwszych doświadczeniach zawodowych we Włoszech i w Polsce, rozpoczął karierę w sprzedaży. W 2009 roku rozszerzył swoją działalność doradczą na usługi finansowe i finansowanie ze środków unijnych. Oprócz koordynacji administracyjnej, popiera zespół z bi-i wielostronnymi interakcjami w celu opracowania i wdrożenia projektu.

Stefan Zickgraf

Stefan Zickgraf

Stefan jest wyszkolonym prawnikiem z 20-letnim doświadczeniem w sprawach europejskich. Stefan rozpoczął karierę w kancelarii w Kolonii i jest zarejestrowany jako prawnik i członek Bar Association w Niemczech.

Po pierwszym doświadczeniu zawodowym w niemieckiej Izbie Handlowej w Porto, Stefan pracował w Brukseli od 1998 roku i był zaangażowany w liczne projekty europejskie, w których osobiście koordynował ich przebieg.

Od dziesięciu lat pełnił funkcję dyrektora generalnego paneuropejskiego Stowarzyszenia, a obecnie pełni funkcję Członka Zarządu Klastra Metalurgicznego EUREKA w Brukseli. Ponadto był Koordynatorem Projektu dwóch projektów badawczych do 2013 r.

Wspierał również wdrażanie i koordynację dwóch projektów EFS w tym okresie. Stefan brał udział w projektach TEN-T od 15 lat i wspierał aplikację, wdrożenie i koordynację projektów TEN-T i CEF w dziedzinie e-mobilności od 2008 r. do chwili obecnej.

Markus Russ

Markus Russ

Do roku 2009 Markus Russ był szefem fundacji Hanns-Seidel w Brukseli.

Od 2007 roku był przedstawicielem firmy Times Media GmbH w UE i pełnił funkcję „Senior Advisor, Unia Europejska” od AmCham Germany od roku 2012. Markus Russ pracował 12 lat w armii niemieckiej na kilku stanowiskach, między innymi jako oficer prasowy. Był jednym z założycieli Europejskiej Sieci Podstaw Politycznych (ENOP). Markus został odznaczony Mérite Européen i bułgarskim „złotym Laurelem”.

Rachel Gorfinkel

Rachel Gorfinkel

Od roku 2011 Rachel Gorfinkel pracowała dla Conciliusa na różnych stanowiskach. Przed swym zajęciem w Brukseli była w Berlinie i Monachium. Rachel odpowiadała za zarządzanie projektami i kampanie promocyjne w różnych dziedzinach, takich jak polityka zdrowotna i przemysłowa.
Jest ekspertem w planowaniu i wdrażaniu ukierunkowanych strategii komunikacyjnych i posiada rozległą sieć zainteresowanych stron w Brukseli i Berlinie. Posiada tytuł magistra nauk politycznych na Uniwersytecie Ludwig-Maximilians w Monachium.

Alisa Gühlstorf

Alisa Gühlstorf

Przed dołączeniem do zespołu w styczniu 2016 roku, Alisa Gühlstorf studiowała w Maastricht, Pradze i Lund. Ukończyła studia europejskie na Uniwersytecie w Maastricht oraz studia magisterskie z zakresu polityki i zarządzania socjalnego na Uniwersytecie w Lund.

Oprócz stażu w Deutsche Gesellschaft e.V. W Berlinie i działaniach wolontariackich na Uniwersytecie w Lund University, Alisa pracowała jako tłumacz dla dostawcy usług bezpieczeństwa GWS. W Concilius, Alisa działa jako Account Manager, w dziedzinie funduszy i strategii UE. Alisa zarządza relacjami pomiędzy klientami oraz odpowiada za zewnętrzną koordynację i zarządzanie procesami w zakresie finansowania propozycji. Jest odpowiedzialna za wszelkie kwestie techniczne i administracyjne oraz związane z treścią wniosków o finansowanie i wspiera działania w zakresie monitorowania polityki w Concilius.

Sabine Pellkofer

Sabine Pellkofer

Kierownik ds. korporacyjnych i rządowych z międzynarodowym doświadczeniem w branży produkcyjnej i administracji publicznej. Dogłębne zrozumienie spraw europejskich (10 lat doświadczenia w zakresie spraw rządowych na wysokim szczeblu, 15 lat w instytucjach europejskich). Rozbudowana profesjonalna sieć interesariuszy i decydentów w różnych sektorach przemysłu, stowarzyszeniach, mediach w Brukseli, instytucjach UE i stałych przedstawicielstwach państw członkowskich UE. Szerokie umiejętności językowe niemiecki, francuski i angielski. Master w ekonomii (Freiburg / Niemcy).

Chcesz się z nami skontaktować

Skontaktuj się z nami, wypełniając poniższy formularz po kliknięciu.